Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Funcions

L'AGRUPACIÓ DE SERVEIS DE L'AIGUA DE CATALUNYA

 

L'ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l'any 1983 i registrada a l'I.M.A.C. del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l'administració pública a tots els associats, en aquells temes que els afectin.

Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l'àmbit d'actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l'activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l'objecte social.

En l'actualitat, aquest col·lectiu d'associats s'estima que gestiona l'abastament, en alta i/o baixa, a més del 85 per cent de la població de Catalunya, i el sanejament del 45% de la mateixa.

A l'ASAC coexisteixen des de les més importants empreses i serveis fins als més petits proveïdors i subministradors d'aigua de Catalunya.

Segons els seus estatuts, i en síntesi, constitueix l'objecte de l'entitat el següent:

  1. Coordinar i orientar les activitats de tots els seus membres.
  2. Estimular la realització de tota mena d'estudis i investigacions sobre la temàtica del sector,
  3. divulgant els seus resultats
  4. Col·laborar amb l'Administració per a perfeccionar els serveis d'aigua i sanejament.
  5. Fomentar, tècnica i socialment, l'Enginyeria Sanitària i l'explotació dels serveis d'aigua i sanejament.
  6. Participar i col·laborar amb associacions de finalitats semblants.
  7. Establir serveis tècnics de consulta i documentació amb realització d'estudis especials.
  8. Cooperar amb altres grups socials organitzats de caràcter no sindical.
  9. Informar a l'opinió pública sobre l'activitat del sector que representa.


Així l'ASAC, directament ó a través dels vocals de la seva Junta de Govern, o en representació d'altres entitats, està present en els òrgans de direcció i decisió de la Comissió de Preus de Catalunya, Consell per a l'ús sostenible de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), de l'AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras del Servicio de Agua a Poblaciones), Consell General del Foment del Treball Nacional i Comissió Negociadora del Conveni laboral autonòmic de Catalunya.

L'ASAC està adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i té designats àrbitres per a cadascuna de les províncies catalanes.

Per altra banda, l'ASAC ha estat promotora i organitza periòdicament les Jornades Tècniques per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya i les Jornades sobre la Millora de la Gestió de l'Aigua a Catalunya, les quals amb divuit edicions en conjunt i des de l'any 1984, han servit i serveixen de fòrum didàctic i de debat sobre cadascun dels múltiples aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials que conformen el nostre camp professional d'actuació.
 

Última actualització: 14-03-2016

Politica de cookies      Política de privacitat