Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers de Catalunya Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Estructura / Organigrama

FECAV és una entitat associativa professional, sense ànim de lucre.

L'Assemblea General, constituïda per la totalitat de les empreses afiliades, així com les Associacions i/o Federacions integrades, és l’òrgan suprem de govern i representació de la Federació, residint en ella la màxima sobirania a tots els efectes de Direcció, Organització, Administració i Desenvolupament de la mateixa.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió i administració de la Federació, i els seus membres són democràticament escollits cada cinc anys, entre els representants de l'Assemblea General.

La Junta Directiva està constituïda:

a) Pel President, el Secretari General de la Federació i el Tresorer, triats per l'Assemblea General de la Federació.

b) Pels Presidents dels Comitès de cadascuna de les seccions enquadrades en la Federació, que seran, tanmateix, Vicepresidents de la Federació.

c) Pels vocals del Comitè Executiu.

d) Per un nombre de membres que l'Assemblea designi, directament o per delegació en un altre o altres òrgans de la Federació, segons el procediment que en cada cas determini.

El Comitè Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris i té les mateixes funcions que la Junta Directiva i totes aquelles que expressament li delegui tant la Junta Directiva, com l’Assemblea General.

Està format pel President, els Vicepresidents, el Secretari General i el Tresorer de la Federació, més un nombre de vocals que acordi l'Assemblea General, triats segons el procediment que aquesta, així mateix, determini en cada cas.

El President de FECAV, nomenat per l’Assemblea General, representa l'entitat en tota classe d'actuacions i presideix tots els òrgans de govern. A l’igual que la resta de membres electes, el seu mandat tindrà una durada de cinc anys i pot ser reelegit.

Els Vicepresidents seran escollits en el sí de cada secció o subsecció, on actuaran com a Presidents.

Última actualització: 23-05-2016

Politica de cookies      Política de privacitat